Cykloklub Poľana na regionálnej výstave v Tisovci.