CYKLOKLUB POĽANA DETVA

Poslanie 
Poslaním klubu je prispievať k rozvoju územia, podporovať zachovanie prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, vytvárať podmienky pre rozvoj ekoturistických aktívít súvisiacich ...

Pokračovať ďalej

Programy organizácie

1. Vytváranie podmienok pre rozvoj cykloturistiky

- organizovanie športových podujatí na regionálnej úrovni pre členov klubu a verejnosť
- realizácia podporných aktivít - legislatíva, značeni...

Pokračovať ďalej

Organizačná štruktúra

- predseda - Ing. Ján Ľupták, Detva - zabezpečuje chod organizácie, získavaní finančných prostriedkov pre činnosť, podieľa sa na príprave a manažmente programov organizácie, spracovaní a rea...

Pokračovať ďalej

Členstvo a členovia

Našimi členmi sú: 
- aktívni cyklisti, pre ktorých je cyklistika príležitosťou na overenie si svojich športových schopností 
- cykloturisti – milovníci príjemných výletov do prírody v kruhu ...

Pokračovať ďalej

Bicykel – téma okolo ktorej sa krúti náš svet

Bicykel bol zostrojený mnoho rokov pred tým, ako boli postavené prvé autá, vlaky, lietadlá či rakety. Zdalo by sa, že spomenuté rýchlejšie a pohodlnejšie dopravné prostriedky vytlačia bicyke...

Pokračovať ďalej

DARUJTE 2% Z DANE NA ROZVOJ NAŠICH REGIÓNOV

Občianske združenie Cykloklub Poľana (založené v r. 1997) a nezisková organizácia Komunikačné centrum Detva n.o. (založené v r. 2004) sídlia v Detve. Svojimi verejnoprospešnými aktivitami pô...

Pokračovať ďalej

Niečo z našej histórie

Cykloklub Poľana (skrátene CKP) so sídlom v Detve je mimovládna organizácia registrovaná ako občianske združenie a svoju činnosť vykonáva od r.1997. Vznikol ako združenie priaznivcov cyklotu...

Pokračovať ďalej

Kontakty

Cykloklub Poľana
Námestie mieru 31
962 12 Detva,
IČO: 35986921
DIČ: 2021469208
Č.účtu: 1910851853 /0200
Kancelária: Záhradná 22, 962 12 Detva, (Gazdovský dom hotela Detva)
tel./fax: 045/5457692...

Pokračovať ďalej

AKO POSTUPOVAŤ ? aktuálne inštrukcie pre rok 2008

FYZICKÉ OSOBY. 

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci)
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane vypĺňate priamo v tlačive daňového priznania.
- Daňové priznanie pre FO – typ A - vyp...

Pokračovať ďalej

Za spoluprácu a podporu ďakujeme

Za spoluprácu a podporu ďakujeme 


nadáciám

Ekopolis Banská Bystrica
Nadácia pre podporu občianskych aktivít Bratislava
Vzdelávacia nadácia Jána Husa
ETP Slovensko
Nadácia Otvorenej spoločnost...

Pokračovať ďalej

KOMUNIKAČNÉ CENTRUM DETVA N.O.

Nezisková organizácia Komunikačné centrum Detva n.o. vznikla v r. 2004. Bola založená občianskym združením Cykloklub Poľana. Dôvodom založenia bol značný nárast aktivít, ktoré už presahovali...

Pokračovať ďalej

Dôležité linky

www.cyklopolana.slovanet.sk - staršia verzia stránky nášho cykloklubu (história) 

www.vulkanpolana.sk - komplexná ponuka vidieckej turistiky a zážitkov v prírode v okolí Poľany

www.polana.slo...

Pokračovať ďalej

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej