DARUJTE 2% Z DANE NA ROZVOJ NAŠICH REGIÓNOV

Občianske združenie Cykloklub Poľana (založené v r. 1997) a nezisková organizácia Komunikačné centrum Detva n.o. (založené v r. 2004) sídlia v Detve. Svojimi verejnoprospešnými aktivitami pôsobia v širšom území vo viacerých regiónoch Banskobystrického kraja so zameraním na: 

Plánovanie a trvalo udržateľný rozvoja územia
rozvojové stratégie územia, štúdie rozvoja turizmu, komplexné turistické produkty
príprava územia na program Leader, facilitácia plánovacích stretnutí v území

Ekotrasy cyklotrasy, greenways - zelené cestičky zdravia , náučné chodníky
projektovanie, štúdie a realizácia trás pre nemotorovú dopravu a turizmus
štúdie využitia starých železničiek, športových lokalít, areálov, trás a rekreačných zón

Prvky priestorového informačného systému a drobná architektúra
externé mapové panely, informačno propagačné tabule, pútače, ...
značenie turistických cieľov, smerovníky, verejná infraštruktúra v tradičnom štýle

Informačno propagačné výstupy
mapový sprievodcovia, veľkoformátové prezentačné panely - postery
kalendáre podujatí, pohľadnice, katalógy, brožúry, ...

Vzdelávanie, výchova a humanitná starostlivosť
pre sociálne slabších a znevýhodnených občanov, kurzy, semináre

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej