KOMPLEXNÝ PRODUKT VIDIECKEHO TURIZMU VULKÁN POĽANA - WWW.VP.SK

Rozvoju cestovného ruchu sa venujeme od r. 1997. Jeho počiatky boli spojené najmä s budovaním cyklotrás. Postupne počet aktivít narástol, ich charakter presiahol možnosti a smerovanie klubu...

Pokračovať ďalej

Z HISTÓRIE - VRCHÁRSKE PUTOVANIE 2001

Aktivity a výsledky :

· vytvorený produkt cestovného ruchu s ponukou balíčkov programov obsahujúcich kombinácie cyklistiky, turistiky, jazdy na koni, Čiernohronskej železnice,...
· indivi...

Pokračovať ďalej

AKTUALITY

Štúdia bola spracovaná v r. 1999, od tej doby ŽSR urobilo určité kroky k jej realizácii (viď prílohy).
Jednoduchú prepravu bicyklov ZDARMA poskytuje v súčasnosti Čiernohronská turistická že...

Pokračovať ďalej

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej