CIEĽ PROJEKTU, ŠTÚDIA, MAPY A OBRÁZKY

Projekt sa zaoberá zisťovaním stavu vybavenosti a návrhom opatrení pre zlepšenie využitia bicykla k doprave v meste Detva.

V rámci projektu sú riešené plány cyklistickej infraštruktúry:

    ...

Pokračovať ďalej

POĎAKOVANIA

Štúdia bola spracovaná vďaka finančnej podpore NADÁCIE EKOPOLIS Banská Bystrica.
Za pomoc pri realizácii tohto projektu a spracovaní štúdie ďalej ďakujeme:
- Ing. arch. J. Ľuptákovej – odb...

Pokračovať ďalej

AKTUALITY

Od spracovania štúdie sme sa snažili o zapracovanie návrhu cyklochodníkov do “Konceptu územného plánu mesta Detva“. Originál projektu (štúdia) bol odovzdaný na OV mesta Detva v čase jeho rea...

Pokračovať ďalej

CIEĽ PROJEKTU, ŠTÚDIA, MAPY A OBRÁZKY

Projekt sa zaoberá zisťovaním stavu vybavenosti a návrhom opatrení pre zlepšenie využitia bicykla k doprave v meste Detva.

V rámci projektu sú riešené plány cyklistickej infraštruktúry:
-...

Pokračovať ďalej

Poďakovanie

Štúdia bola spracovaná vďaka finančnej podpore NADÁCIE EKOPOLIS Banská Bystrica. 
Za pomoc pri realizácii tohto projektu a spracovaní štúdie ďalej ďakujeme:
- Ing. arch. J. Ľuptákovej – odbor...

Pokračovať ďalej

Aktuálne

Od spracovania štúdie sme sa snažili o zapracovanie návrhu cyklochodníkov do “Konceptu územného plánu mesta Detva“. Originál projektu (štúdia) bol odovzdaný na OV mesta Detva v čase jeho rea...

Pokračovať ďalej

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej