OPIS PROJEKTU A AKTIVÍT V OBLASTI POĽANY

Miestna skupina v oblasti Poľana sa pravidelne stretávala v Detve. V rámci svojej činnosti realizovala tieto aktivity a úlohy:
1/ Vymedzenie územia NATURA 2000 POĽANA, vzťah vtáčieho územia k územiu NATURA 2000 POĽANA
2/ Zapojenie partnerov a subjektov do realizácie projektu
3/ Vytipovanie okruhu subjektov (produktov a služieb) ktorí by mohli disponovať značkou NATURA 2000
4/ Vytvorenie zoznamu pre produkty a služby, ktoré by mohli byť zaradené do N2000 Poľana
5/ Pripomienky ku kritériám N2000, otázky na ich použiteľnosť v oblasti Poľany
Realizovaný postup:
a/ Vytvoriť formulár pre existujúcich producentov.
b/ Zrealizovať prieskum možnosti zapojenia producentov do NATURA 2000
c/ Na základe výsledkov prieskumu pripomienkovanie kritérií a informovanie Národnej skupiny
6/ Reklamná kampaň (letáky, médiá, prideľovanie certifikátov počas folklórneho festivalu pod Poľanou)
Tabuľka o výsledkoch prieskumu v projekte NATURA 2000 - vo formáte .pdf: prieskum.pdf

Projekt za Cykloklub Poľana realizoval: Ing. Ján Ľupták

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej