OPIS PROJEKTU

Cieľ projektu: 
V úzkej spolupráci s obcou a jej obyvateľmi prispieť k zachovaniu prírodného bohatstva zveľadením okolia významných minerálnych prameňov : „Vera“ a „ Prameň v lese“, ktoré sa nachádzajú v katastri obce V. H. Kalinka a ich sprístupnenie širokej verejnosti. Úprava a starostlivosť o okolie studničiek minerálnych prameňov v území je predpokladom pre vytvorenie si kladného vzťahu k hodnotám územia zo strany obyvateľov obce a jej návštevníkov. Informačno-vzdelávací význam tohto zámeru plánujeme umocniť osadením informačných tabúl k prameňom.

Zrealizované aktivity projektu: V rámci realizácie projektu boli uskutočnené aktivity v okolí prameňa Vera: úprava a vyčistenie studne, kamenárske práce spojené s úpravou podlahy a vydláždením schodišťa, vyčistenie okolia prameňa. V blízkosti prameňa boli osadené informačné tabule navrhnuté s dôrazom na estetickú aj obsahovú hodnotu, ktorá bude pozitívne ovplyvňovať vzťah návštevníkov prameňa k územiu a životnému prostrediu ako celku.

Na realizácii prác sa aktívne podieľal Obecný úrad Vígľašská Huta Kalinka, ktorý prebral na seba aj ďalšiu starostlivosť a údržbu okolia prameňa.

Prínosy projektu:
- zabezpečená kvalita zdrojov pitnej minerálnej vody
- výchova k poznaniu občanov a uvedomeniu si nevyhnutnosti ochrany prírodných hodnôt prostredníctvom starostlivosti o okolie prameňa - prístupnosť širokej verejnosti k zdroju pitnej minerálnej vody
- starostlivosť o prírodu a okolie

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej