PRIPOMIENKY K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA Č.287/1994 Z.Z. - ZÁKON Č. 543/2002 – O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY

V intenciách cieľov projektu sme sa snažili pripomienkovať a zmeniť niektoré časti k návrhu novely zákona č.287/1994 z.z. – o ochrane prírody a krajiny.

Po právnej analýze navrhovanej novely zákona sme zostavili súbor pripomienok k návrhu. Zostavili sme potrebné dokumenty a zrealizovali sme celoslovenskú petíciu: “My , podpísaní občania žiadame o zapracovanie nasledovných pripomienok k návrhu novely zákona č.287/1994 Z.z. do uvedeného zákona... plné znenie vo formáte .pdf ( petícia.pdf )
K petícii sme zostavili sprievodný list: “ Prírodné podmienky pre horskú cyklistiku sú u nás skvelé avšak rôzne zákazy a príkazy obmedzujú pohyb horského cyklistu. Niektorí motoristi neradi vidia cyklistov na cestách, lesáci a poľovníci v lesoch, ochranári v prírode, turisti na turistických trasách. Častokrát sú zákazy veľmi nelogické, sledujúce len jeden cieľ – zdanlivo najjednoduchší spôsob ochrany – plošný zákaz vstupu do určitých území...” plné znenie vo formáte .pdf ( sprievodný list.pdf )
Zostavili sme list do Národnej rady SR ( list do Národnej rady SR.pdf ) a tento sme spolu s petičnými hárkami odovzdali v príslušnej komisii, zaoberajúcej sa novelou tohto zákona. Naše pripomienky k novele zákona o ochrane prírody a krajiny sme boli prezentovať i osobne na zasadaní komisie - výbor pre životné prostredie a ochranu prírody NRSR.
Naše požiadavky, neboli akceptované a zakrátko vstúpila do platnosti Zbierka zákonov č. 543/2002 – zákon o ochrane prírody a krajiny.
Tento zákon sa podľa nášho očakávania stretol so značným odporom časti verejnosti a časté strety zaújmov zúčastnených skupín nie sú ojedinelé.

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej