OPIS PROJEKTU

OPIS PROJEKTU Zámerom bolo zvýšenie zamestnateľnosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom programov rozvoja zručností, vzdelávania, školenia a rekvalifikácie na zníženie dlhodo...

Pokračovať ďalej

UKONČENIE PROJEKTU A PRIDELENIE CERTIFIKÁTOV

Projekt bol ukončený slávnostnou akciou v priestoroch Mestského úradu Detva. Úspešným absolventom kurzu boli udelené certifikáty s osvedčením o absolvovaní kurzu.

...

Pokračovať ďalej

PARTNERI A POĎAKOVANIA

Projekt sa realizoval vďaka podpore NÁRODNÉHO ÚRADU PRÁCE. Za podporu projektu ďakujeme tiež Mestskému úradu Detva.

...

Pokračovať ďalej

AKTUALITY

V r. 2005 sme podali projekt „Zvýšenie zamestnateľnosti v Podpoľaní s využitím tradičných ľudových remesiel.“ Podaný projekt mal v pláne pokračovať v pôvodnom projekte, vytvoriť konkrétne pr...

Pokračovať ďalej

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej