MAPOVANIE, SPRACOVANIE NÁVRHU VEDENIA TRÁS V BB KRAJI

Mapovanie územia sa realizuje priamo v teréne, na bicykli prechádzame existujúce a možné cyklotrasy a cyklochodníky v Banskobystrickom kraji. Pri činnosti spolupracujeme: s obcami, miestnymi iniciatívami, cykloklubmi.

Výstupmi mapovania bude:

  • Spracovaná štúdia vedení trás bude súčasťou rozvojových dokumentov na úrovni BBSK a bude využiteľná ako podklad pre prípravu projektov na získavanie zdrojov pre budovanie trás.
  • Spracovaná praktická príručka pre záujemcov o budovanie cyklotrás

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej