Rozvoj cyklodopravy – príspevok k zlepšeniu kvality ovzdušia - podporuje myšlienku CYKLOMOBILITY

Projekt realizuje Cykloklub Poľana v termíne od februára 2009 do júla 2010.
Riešené územie: Banskobystrický kraj.
Hlavné zameranie projektu: zlepšenie podmienok pre zvyšovanie podielu využívan...

Pokračovať ďalej

AKTIVITY PROJEKTU

1. Informačno-vzdelávacie aktivity so zameraním na laickú aj odbornú verejnosť – semináre, pracovné stretnutia, letáky, plagáty, web, cyklopodujatia v rámci európskeho týždňa mobility

2. Advo...

Pokračovať ďalej

CYKLOMOBILITA

je iniciatíva za:

• čistejšie ovzdušie 
• zdravší spôsob života
• ekonomický spôsob dopravy

každý z nás môže byť aktívnym účastníkom CYKLOMOBILITY!

...

Pokračovať ďalej

REALIZAČNÝ TÍM PROJEKTU

Elena Jankovičová, Detva, ela@cyklo.sk
Andrea Štulajterová, B.Bystrica-Zvolen, stulajterova@gmail.com
Oľga Feješová, Podpoľanie, Vrchy, olga.fejesova@gmail.com
Elena Kubaliaková, Gemer, ozven...

Pokračovať ďalej

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej