KOMUNIKAČNÉ CENTRUM DETVA N.O.

Nezisková organizácia Komunikačné centrum Detva n.o. vznikla v r. 2004. Bola založená občianskym združením Cykloklub Poľana. Dôvodom založenia bol značný nárast aktivít, ktoré už presahovali možnosti a smerovanie zakladateľa. KC Detva n.o. sa venuje verejno-prospešným aktivitám: 

informačné služby :
- prevádzkujeme turistické informačné centrum
- vydávame regionálne propagačné materiály

podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti :
- zabezpečujeme turistický produkt Vulkán Poľana
- spájame ubytovateľov a poskytovateľov služieb
- propagujeme Podpoľanie na výstavách i v médiách
- podporujeme predaj služieb ľudových výrobcov
- tvoríme strategické rozvojové programy a štúdie

vzdelávanie, výchova a humanitná starostlivosť:
- pre sociálne slabších a znevýhodnených občanov
- organizujeme kurzy, školenia a semináre
- podporujeme rovnosť príležitostí pre ženy

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej