CYKLOKLUB POĽANA DETVA

Poslanie 
Poslaním klubu je prispievať k rozvoju územia, podporovať zachovanie prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, vytvárať podmienky pre rozvoj ekoturistických aktívít súvisiacich ...

Pokračovať ďalej

Programy organizácie

1. Vytváranie podmienok pre rozvoj cykloturistiky

- organizovanie športových podujatí na regionálnej úrovni pre členov klubu a verejnosť
- realizácia podporných aktivít - legislatíva, značeni...

Pokračovať ďalej

Organizačná štruktúra

- predseda - Ing. Ján Ľupták, Detva - zabezpečuje chod organizácie, získavaní finančných prostriedkov pre činnosť, podieľa sa na príprave a manažmente programov organizácie, spracovaní a rea...

Pokračovať ďalej

Členstvo a členovia

Našimi členmi sú: 
- aktívni cyklisti, pre ktorých je cyklistika príležitosťou na overenie si svojich športových schopností 
- cykloturisti – milovníci príjemných výletov do prírody v kruhu ...

Pokračovať ďalej

Bicykel – téma okolo ktorej sa krúti náš svet

Bicykel bol zostrojený mnoho rokov pred tým, ako boli postavené prvé autá, vlaky, lietadlá či rakety. Zdalo by sa, že spomenuté rýchlejšie a pohodlnejšie dopravné prostriedky vytlačia bicyke...

Pokračovať ďalej

Niečo z našej histórie

Cykloklub Poľana (skrátene CKP) so sídlom v Detve je mimovládna organizácia registrovaná ako občianske združenie a svoju činnosť vykonáva od r.1997. Vznikol ako združenie priaznivcov cyklotu...

Pokračovať ďalej

Aktuality:

Nová stránka

Predstavujeme Vám našu nová stránku, archív starého obsahu nájdete adrese: http://cyklo.sk/klub/klub.php

Postupne bude obsah stránky preklopený do novej verzie.

...

Pokračovať ďalej

V B.Bystrici sme diskutovali o cyklodoprave a cykloturistike

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Cykloklubom Poľana a Nadáciou Ekopolis pripravil seminár zameraný na riešenie problematiky cyklodopravy v BB kraji.

Program seminára

Zápis

...

Pokračovať ďalej

V piatok 29.10.2010 sme otvorili Rimavskú zelenú cestičku.

Pozvanie na jesenné cyklopodujatie pri príležitosti otvorenia novovyznačnej cyklotrasy Rimavská zelená cestička prijalo okolo 40 priaznivcov cyklistiky. V krásnom jesenom počasí sme vyrazili...

Pokračovať ďalej

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

Vydaním príručky sme sa snažili opísať problematiku zriaďovania cyklistických trás, trás pre turistické i športové vyžitie a koridorov pre alternatívnu dopravu.

Príručka pre budovanie trás

...

Pokračovať ďalej